Description

Maps

Total Listing: 39 house

Hottest

Image Detail
Image Detail
Image Detail
$27/m²

OFC19790002

285 CMT 8, Phường 12, Quận 10

 • 300 m²
 • Floor 23
Image Detail
Image Detail
Image Detail
$12/m²

TSA Land y12 Hồng linh

Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

 • 190 m²
 • Floor 5
Image Detail
Image Detail
Image Detail
$15/m²

OFC18590003

111 Ngô Gia Tự, Quận 10

 • 95 m²
 • Floor 8
Image Detail
$18/m²

OFC18560003

277b CMT 8, Phường 12, Quận 10

 • 840 m²
 • Floor 3
Image Detail
$12/m²

184 Hòa Hưng, phường 13, Quận 10

 • 95 m²
 • Floor 2
Image Detail
Image Detail
Image Detail
$13/m²

OFC21830002

618 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10

 • 100 m²
 • Floor 9
Image Detail
Image Detail
$8/m²

Ereka Center

17 Hồ Bá Kiện, Phường 12, Quận 10

 • Floor
Image Detail
Image Detail
$9/m²

VIE Building

316B Điện Biên Phủ, Quận 10

 • 96 m²
 • Floor 1
Image Detail
Image Detail
$10/m²

431 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

 • Floor
Image Detail
Image Detail
$10/m²

Blue Diamond

y1 y2 y3 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải0, Phường 15, Quận 10

 • Floor
Image Detail
Image Detail
$10/m²

Đồng Nai Building

42A Đồng Nai, Quận 10

 • Floor
Image Detail
$10/m²

Kim Hoàn Mỹ

87 Trần Thiện Chánh, Quận 10

 • Floor
Liên hệ
Loading...