Description

Maps

Total Listing: 107 house

Hottest

Image Detail
Image Detail
$6/ m²

DMK (Mekong corp Building)

232-234 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
)_68
$6/ m²

307 Lê Văn Lương

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

 • Floor
4)_95
$6/ m²

PTS SAIGON OFFICE

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
)_68
$6/ m²

307 LÊ VĂN LƯƠNG

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

 • 55 m²
 • Floor 3
)_79
$7/ m²

232 Lê Văn Lương

232 Lê Văn Lương, Quận 7

 • Floor
_39
$8/ m²

Hemera Building

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
3
$8/ m²

Nguyễn Tấn Office

415 Lê Văn Lương, Quận 7

 • Floor
image fit
$8/ m²

WIN HOME - 197 Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 • 32 m²
 • Floor 5
_39
$8.2/ m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 90 m²
 • Floor 3
_39
$8.2/ m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 90 m²
 • Floor 6
_39
$8.2/ m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 50 m²
 • Floor 3
_39
$8.2/ m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 50 m²
 • Floor 7
)_68
$8.2/ m²

307 LÊ VĂN LƯƠNG

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

 • 40 m²
 • Floor G
image fit
$8.5/ m²

WIN HOME - 197 Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 • 45 m²
 • Floor 1
Image Detail
Image Detail
$9/ m²

Green Country 1

1 đường 81 Đường 81 (giao Nguyễn Thị Thập), Quận 7

 • Floor
image fit
$9/ m²

WIN HOME - 197 Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 • 42 m²
 • Floor 3

REGISTRATION FOR CONSULTATION &
OFFICE VIEWING APPOINTMENT

This field is required
Liên hệ
Loading...