Description

Maps

Total Listing: 90 house

Hottest

Image Detail
Image Detail
$6/m²

DMK (Mekong corp Building)

232-234 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
Image Detail
$6/m²

307 Lê Văn Lương

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

 • Floor
Image Detail
$6/m²

PTS SAIGON OFFICE

118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
)_68
$6/m²

307 LÊ VĂN LƯƠNG

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7

 • 55 m²
 • Floor 3
Image Detail
$7/m²

232 Lê Văn Lương

232 Lê Văn Lương, Quận 7

 • Floor
Image Detail
$8/m²

Hemera Building

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • Floor
Image Detail
$8/m²

Nguyễn Tấn Office

415 Lê Văn Lương, Quận 7

 • Floor
image fit
$8/m²

WIN HOME - 197 Huỳnh Tấn Phát

197 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 • 32 m²
 • Floor 5
_39
$8.2/m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 90 m²
 • Floor 3
_39
$8.2/m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 90 m²
 • Floor 6
_39
$8.2/m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 50 m²
 • Floor 3
_39
$8.2/m²

HEMERA

359A Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

 • 50 m²
 • Floor 7
Liên hệ
Loading...