Description

Maps

Total Listing: 4 house

Hottest

Image Detail
Image Detail
Image Detail
$13/m²

OFC22540001

Đường D1, Phường Tân Phú,

  • 300 m²
  • Floor 3
Image Detail
Image Detail
Image Detail
$13/m²

OFC22540002

Đường D1, Phường Tân Phú,

  • 2000 m²
  • Floor 5
Image Detail
Image Detail
$13/m²available

OFC22600001

Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A

  • 400 m²
  • Floor 4
Image Detail
Image Detail
$13/m²

A 1 khu công nghệ cao, Quận 9

  • 420 m²
  • Floor 8
Liên hệ
Loading...