Basic Information

 • Room Type:

  N/A m² - N/A m²
 • Deposit:

 • Payment period:

  3 tháng
 • Building Direction:

  Bắc

Ms. Grace Nguyen

General Fee

 • Services fee:

  $3 / m²
 • Parking fee:

  xe máy bên ngoài, xe hơi 1tr6
 • Electric water fee:

  nhà nước
 • Other fee:

  sau 18g00 tính 0,1$/m2/g

Typical Slot

Hottest

Image Detail
Image Detail
Image Detail
$22/m²

IMV Building

87 Hoàng Văn Thái, Quận 7

 • Floor

Similar Office

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/UOA overview 2_92.jpg

UOA Building

Tân Trào Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

From $22/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/the Grace (1)_82.jpg

THE GRACE TOWER

71 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

From $22/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/Mapletree Business Centre (13)_34.JPG

Mapletree Business Centre

1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

From $26/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/Đai Minh 77 HVT (5)_81.jpg

Beautiful SG 77 HV Thái

77 Hoàng Văn Thái, Quận 7

From $17/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/1606279843-toa-nha-van-phong-cho-thue-the-678-tower-quan-7_96.jpg

The 678 Tower

67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

From $22/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/Nam Long capital tower (1)_57.JPG

Nam Long capital tower

6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

From $19/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/DHA Building Q7 (1)_42.jpg

DHA Building Q7

1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

From $17/m²

https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/modoho.production.thumbnail/Đại Minh Building (8)_58.JPG

Dai Minh Convention Tower

77 Hoàng Văn Thái, Quận 7

From $20/m²

Loading...